Dine behov

1-TRM-2673Det er en kompleks sak å skulle konfigurere, kontrollere og vedlikeholde en produksjonslinje eller en prosess som må være 100 % trygg og driftssikker hver dag. Mikrobielle farer forårsaket av feil eller utilstrekkelig renhold er sannsynligvis det siste du trenger når det gjelder matsikkerhet. Bactoforce er en erfaren, uavhengig inspektør av produksjonsutstyr som tanker, spraytørker/tørkekammer, varmevekslere, rør og åpne flater.


validate_prevent_manageVår forebyggende tilnærming
20 års erfaring med å betjene noen av verdens ledende næringsmiddelkonserner har vist oss at forebyggende inspeksjoner er en forutsetning for trygg produksjon. Reduser kostnader, nedetid og risikoen for forurensning av produktet: la Bactoforce inspisere produksjonslinjen din.

Når det gjelder å ha et trygt produksjonsmiljø, må man sørge for at det finnes forebyggende tiltak i hele forsyningskjeden. Hvilke risikoer kan du støte på i prosesslinjen? Bactoforce kan hjelpe deg med:

1. Validering – funksjonstest av nye installasjoner
2. Forebygging – periodiske inspeksjoner av prosesslinjen
3. Administrering – redusere nedetiden når problemer oppstår

Vår visjon
Oppdag hva Bactoforce kan bidra med når det gjelder sikkerhet i produksjonsprosessen, for sluttproduktet og for kundene dine. Velg et ekspertiseområde nedenfor og les gjerne om vår visjon om validering, forholdsregler og administrasjon.

Teknisk ledelse >>
Kvalitetsstyring >>
Daglig ledelse >>

Comments are closed.