Ansvarserklæring

1. Vilkår
Ved å gå inn på dette nettstedet, godtar å være bundet av disse bruksvilkårene og -betingelsene som gjelder for nettstedet og alle gjeldende lover og regler og forstår at du er ansvarlig for å overholde lokale lover. Hvis du ikke samtykker i alle disse vilkårene, kan du ikke bruke eller få tilgang til dette nettstedet. Alt materiell på dette nettstedet er beskyttet av gjeldende opphavsrett og varemerkerett.

2. Brukslisens
Det gis tillatelse til å midlertidig laste ned én kopi av materiellet (informasjon eller programvare) på Bactoforce-nettstedet, men kun til personlig, ikke-kommersiell bruk. Dette er en innvilgelse av en lisens, ikke en overføring av eierskap, og med denne lisensen kan du ikke:

A. Endre eller kopiere materiellet;

B. Bruke materiellet til kommersielle formål eller offentlig visning (kommersiell eller ikke-kommersiell);

C. Forsøke å dekompilere eller foreta omvendt utvikling av programvare på Bactoforces nettsted;

D. Fjerne merknader om kopibeskyttelse eller andre merknader som gjelder opphavsrett fra materiellet.

E. Overføre materiellet til en annen person eller “speile” det på en annen server.

Denne lisensen skal automatisk opphøre dersom du bryter noen av disse restriksjonene og kan sies opp av Bactoforce når som helst. Når du ikke lenger trenger materiellet eller ved opphør av denne lisensen, skal du destruere alt nedlastet materiell du har i din besittelse, enten det er i elektronisk eller trykt format.

3. Ansvarsfraskrivelse
Materiellet på Bactoforces nettsted leveres “som det er”. Bactoforce gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått. Selskapet opphever og fraskriver seg herved alle andre garantier. Dette omfatter uten begrensning alle garantier og påstander om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse av immaterielle rettigheter eller andre brudd på rettigheter. I tillegg garanterer ikke Bactoforce – og gir ingen garantier vedrørende – nøyaktigheten, det sannsynlige resultatet av eller påliteligheten til bruk av materiell på Internett-sidene til selskapet eller andre steder man kan finne slikt materiell, inkludert andre nettsteder som er tilknyttet dette nettstedet.

4. Begrensninger
Under ingen omstendigheter skal Bactoforce eller selskapets leverandører kunne holdes ansvarlig for skader (inkludert, uten begrensning, skader som skyldes tap av data eller fortjeneste eller på grunn av driftsavbrudd) som følge av bruk av – eller manglende mulighet til å bruke – materiell på Bactoforces internettsider, selv om Bactoforce eller en Bactoforce-autorisert representant har fått muntlig eller skriftlig beskjed om at slike skader kan oppstå. Ettersom noen jurisdiksjoner ikke tillater begrensninger på stilltiende garantier eller begrensninger av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, kan det være at disse begrensningene ikke gjelder for deg.

5. Revisjoner og errata
Materiellet på Bactoforces nettsted kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. Bactoforce garanterer ikke at noe av materiellet på nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Bactoforce kan gjøre endringer i innholdet på nettstedet til enhver tid uten varsel. Bactoforce har imidlertid ingen forpliktelse til å oppdatere materiellet.

6. Koblinger
Bactoforce har ikke gjennomgått alle nettsteder det viderekobles til fra Internett-sidene til selskapet og er ikke ansvarlig for innholdet på slike nettsteder. At selskapet har lagt ut en kobling, innebærer ikke at Bactoforce støtter dette nettstedet på noen som helst måte. Bruk av et slikt nettsted skjer på brukerens egen risiko.

7. Endringer i bruksbetingelsene for nettstedet
Bactoforce kan revidere disse bruksvilkårene for nettstedet til enhver tid uten varsel. Ved å bruke dette nettstedet, godtar du å være bundet av den gjeldende versjonen av disse bruksvilkårene.

8. Gjeldende lov
Alle krav som gjelder Bactoforces nettsted skal reguleres av lovgivningen i den europeiske staten uten hensyn til en eventuell konflikt mellom rettsprinsipper.

Generelle vilkår og betingelser som gjelder for bruk av et nettsted.

 

 

Comments are closed.