Om oss

4-map-officesForebygging av mikrobiologiske farer som skyldes defekter i produksjonsutstyr har vært selve kjernen i Bactoforces kompetanse i de siste 20 årene. I dag er Bactoforce markedsleder i Europa på inspeksjon av tanker, varmevekslere, rør, sprøytekamre og annet utstyr.


Ved å ha lokale kontorer i de fleste nordeuropeiske land og inspektører i de ulike regionene, har Bactoforce som mål å være nær kundene våre for å kunne optimalisere reisetiden og responstiden.

Vårt kjennetegn er fleksibilitet – vi skal være der når det gjelder!

Les mer om Bactoforce:
Hvorfor tilkalle Bactoforce >>
Slik jobber vi >>
Våre ansatte >>
Stillinger >>
Kontakt oss >>

Comments are closed.