Teknisk ledelse på Bactoforce-måten

1-TRM-52077193Som teknisk leder er du ansvarlig for gjennomføring av nye investeringer og løpende teknisk vedlikehold av produktlinjene i fabrikken. Du er klar over at tilstanden til produksjonsutstyret er avgjørende og at forebyggende vedlikehold er kostnadseffektivt i det lange løp.

Vi ser i større og større grad at profesjonelle selskaper krever inspeksjoner og dokumentasjon av kvaliteten og tilstanden til produksjonsutstyret.


Risikoen ved defekt design og konstruksjon
Selv små feil i design eller konstruksjon kan føre til alvorlige mikrobielle farer, noe som resulterer i at patogene mikroorganismer har en sjanse til å vokse og forårsake problemer som til slutt fører til produksjonsstans. Sprekker i tanker, dårlige sveisesømmer i rør eller mangler ved CIP-utstyr er eksempler på feil som kan unngås ved installering av nytt utstyr.

Fra tidlig identifisering til forebygging
Installasjonen må være i perfekt stand ved ferdigstillelsen. Den skal samsvare med kravene du har til kvalitet og skal holde seg slik også etter utstrakt bruk.
Inspeksjonsrapportene våre viser deg tilstanden til prosesslinjen – fra fabrikken tar imot nytt utstyr og i hele levetiden til utstyret. Med disse rapportene kan du reagere på svakheter som oppstår gjennom driftsslitasje over tid. Våre forebyggende inspeksjoner gjør at alle defekter kan repareres ved planlagte vedlikeholdsnedstengninger. Dette reduserer kostnadene og øker bevisstheten omkring eventuelle problemer.

Hva Bactoforce kan gjøre for deg
Selskaper tilkaller regelmessig Bactoforce for å få inspisert og identifisert defekter i prosessutstyret og statusen på CIP-rengjøringen – både nyinstallert utstyr og driftslinjer.
Som teknisk leder er inspeksjoner fra Bactoforce et verktøy for å få informasjon om tilstanden på produksjonslinjen. Bruk rapportene våre når du kommuniserer med vedlikeholdsteamet, utstyrsleverandøren og leverandøren av rengjøringsmidler.
Bruk Bactoforce for å identifisere risikoer og redusere kostnadene.

Kontakt oss
Hvis du ønsker å vite mer om validering av produksjonsprosessene ved hjelp av inspeksjoner, ikke nøl med å kontakte oss for å gjøre en uformell avtale >>

Hvilke tjenester kan være av interesse for deg?
TankSafe >>
PastSafe >>
PipeSafe >>
CIP-validering >>
HygieneSafe >>
CalSafe >>

Comments are closed.