Kvalitetsstyring på Bactoforce-måten

1-QRM-49702618Som kvalitetsleder er det ditt ansvar å sørge for at produktet som forlater fabrikken er trygt og oppfyller alle krav til kvalitet. I økende grad krever internasjonale kvalitetsstandarder – som for eksempel BRC og ISO22000 – identifisering og dokumentasjon av kritiske punkter og svakheter i produksjonsprosessen. Bactoforce bruker velprøvde metoder og samarbeider med ledende merkevarer i næringsmiddelindustrien. Hver inspeksjon er godt dokumentert og tilgjengelig på nettet gjennom vårt innovative rapporteringssystem R-Force.


De potensielle problemene
Når et kvalitetsproblem oppstår, er depotensielle konsekvensene velkjente: nedetid, tap av produksjon, forsinkede leveranser, skader på selskapets image osv. Derfor er det viktig å raskt identifisere de bakenforliggende årsakene og iverksette de riktige tiltakene. Og når et problem er forårsaket av:

– krakeleringer eller småhull i tanker,
– krysskontaminering i varmevekslere,
– sveisesømmer av dårlig kvalitet
– mekaniske defekter i CIP-systemet,

du trenger en fleksibel feilsøking med riktig erfaring og verktøy på stedet.

Stol på forebygging og dokumentasjon
Konstruksjonsfeil, slitasje og andre defekter kan lett føre til uventede mikrobielle farer. Bactoforce samarbeider med noen av de ledende merkene i næringsmiddelindustrien for å hindre kvalitetsproblemer som følge av defekter i prosessutstyret. Kundene våre bruker våre inspeksjoner og rapporter i sitt eget kvalitetsstyringssystem som dokumentasjon ved interne og eksterne kvalitetsrevisjoner.

En sikker produksjonsprosess starter med …

Bactoforce vet ut fra egen erfaring at en sikker produksjonsprosess starter med en validert og forebyggende inspisert produksjonslinje. Ved hjelp av toppmoderne inspeksjonsmetoder er vi i stand til å fastslå defekter i produksjonsprosessen på et tidlig tidspunkt, selv før laboratoriet oppdager problemer med sluttproduktet. På den måten vil du ha tid på deg til å iverksette effektive tiltak. Inspeksjonsrapportene våre kan også brukes ved interne og eksterne revisjoner.

Kontakt oss
Hvis du ønsker å vite mer om validering av produksjonsprosessene eller mulighetene for strukturinspeksjoner, ikke nøl med å kontakte oss for å gjøre en uformell avtale >>

Hvilke tjenester kan være av interesse for deg?
TankSafe >>
PastSafe >>
PipeSafe >>
CIP-validering >>
HygieneSafe >>
CalSafe >>

Comments are closed.