Daglig ledelse på Bactoforce-måten

1-GRM-2660096Som daglig leder er du opptatt av kvaliteten på sluttproduktet (matsikkerhet), produksjonseffektivitet og kostnadskontroll. Hvis du identifiserer og håndterer risiko i produksjonslinjen, sikrer du merkevaren din og øker verdien på den i kundenes øyne. Hvis du samarbeider forebyggende med Bactoforce, skaper du langsiktig suksess på alle tre områdene. Og i tilfelle en nødsituasjon, vet Bactoforce nøyaktig hvordan man skal håndtere kritisk responstid og skape fleksibilitet som reduserer nedetiden og tap av produksjon.


De potensielle problemene
Når defekter i prosessutstyret manifesterer seg i form av problemer med produktkvaliteten, er det avgjørende å identifisere årsakene så raskt som mulig. Da unngås nedetid og produksjonstap, og man reduserer faren for problemer med forsyningskjeden.
Hos Bactoforce fokuserer vi på å identifisere mikrobielle farer:

– krakeleringer eller småhull i tanker,
– krysskontaminering i varmevekslere,
– sveisesømmer av dårlig kvalitet
– mekaniske defekter i CIP-systemet.

Vi ber deg vurdere kostnadene ved å håndtere kvalitetsmessig nedetid som ikke er planlagt opp mot kostnadene ved å ha regelmessige forebyggende inspeksjoner.

Regelmessige inspeksjoner vil hjelpe bedriften
Resultatene av inspeksjonene våre vil gi deg et innblikk i vedlikeholdsstatusen til produksjonsprosessen. Ved hjelp av Bactoforces inspektører og våre detaljerte rapporter, vil du bli oppdatert om tilstanden til kritiske deler av produksjonslinjen. På grunnlag av tilgjengelige data vil du kunne bruke budsjettet på en kalkulert og kostnadseffektiv måte, og du vil redusere risikoen ved å stå overfor høye uforutsette økonomiske utgifter.

Kontakt oss
Hvis du ønsker å vite mer om mulighetene for strukturinspeksjoner, ikke nøl med å kontakte oss for å gjøre en uformell avtale >>

Hvilke tjenester kan være av interesse for deg?
TankSafe >>
PastSafe >>
PipeSafe >>
CIP-validering >>
HygieneSafe >>
CalSafe >>

Comments are closed.