HygieneSafe

2-icon-HygieneSafeHygieneSafe er en generell inspeksjon der vi bruker UV-lys på åpne flater i komplette prosessanlegg. Med HygieneSafe bistår vi deg i å kartlegge de kritiske kontrollpunktene og inspisere disse på regelmessig basis. Rapporteringen er basert på en numerisk skala, noe som gjør det mulig å føre statistikk og følge utviklingen over tid. Du vil motta en detaljert oversikt over de generelle hygieniske forholdene i produksjonslinjen.


HYGIENESAFEForutse mikrobielle problemer
Riper, krakeleringer og andre ujevnheter i prosessinstallasjoner vil før eller siden føre til mikrobielle problemer. Disse problemene kan til slutt føre til nedetid, tilbakekallinger av produkter eller betydelig skade på bedriftens image.

Ekstern revisjon
Bekymringer omkring kvalitet og matsikkerhet øker fokuset på kontroll og revisjon i alle deler av verdikjeden. Med Bactoforce som en ekstern, uavhengig partner ved utføring av hygienegjennomgang av prosesslinjen, vil du stå bedre stilt når resultatene skal brukes som en del av ditt eget kvalitetsstyringssystem.

Kommunikasjon
Forebyggende hygieniske inspeksjoner gir deg både status på og oversikt over utviklingen av rengjøringen i prosesslinjen. Bruk dette som et verktøy for å kommunisere med og veilede de ansatte som har ansvar for den daglige rengjøringen. Vår erfaring er at økt fokus på kritiske områder generelt vil medføre bedre renhold av prosesslinjen og dermed redusere risikoen for kvalitetsproblemer forårsaket av utilstrekkelig rengjøring.

Produktegenskaper

icon_service_03
Inspeksjonsmetode
icon_service_01
Bruksområde
  • UV-lys
  • Kritiske kontrollpunkter
  • Komplette prosessinstallasjoner
  • Åpne flater
icon_service_02
Inspeksjon for
icon_service_04
Rapporter
  • Rester eller biofilm på åpne flater på grunn av utilstrekkelig renhold
  • Omfattende beskrivelse, inkludert bilder
  • Rapportering basert på en numerisk skala gir en enkel oversikt og kan brukes til å føre statistikk
  • Spesifikke råd og anbefalinger
  • Mulighet for å opprette rapporter for intern bruk via R-Force


Våre rapporter

Etter inspeksjonen får du en omfattende rapport. I tillegg til konkrete løsninger for å motvirke mikrobielle farer, får du anbefalinger for strukturelle forbedringer av den hygieniske tilstanden til produksjonsmidlene dine.

Kontakt oss
Hvis du ønsker å vite mer om HygieneSafe, ikke nøl med å kontakte oss for å gjøre en uformell avtale >>

Comments are closed.