PastSafe

2-icon-PastSafeNår det gjelder å øke matsikkerheten i næringsmiddelindustrien, spiller varmevekslere en viktig rolle. Men som et resultat av slitasje på platene og pakningene, er selve utstyret også en kilde til problemer med produktkvaliteten gjennom krysskontaminering. Prosessen med inspeksjon og identifikasjon av defekter i varmeveksleren er ofte tungvint, unøyaktig og innebærer en fare for skade på utstyret. Den patenterte Bactoforce PastSafe-inspeksjonsmetoden gjør det mulig å redusere nedetiden og få en pålitelig test av varmeveksleren uten å åpne den.


Vår unike inspeksjonsmetode
Bactoforce har utviklet og patentert en metode for å inspisere varmevekslere for mangler der de står og i lukket tilstand. Defekter kan lokaliseres på en svært rask og nøyaktig måte. Ved å pumpe en fluoriserende væske (testet og godkjent for næringsmiddelindustrien) gjennom varmeveksleren, simulerer vi produksjonssituasjonen og er i stand til å oppdage eventuelle sprekker ned til en størrelse på 2 my. Ved å reversere prosessen, er vi i stand til å finne sprekker som ellers ville ha blitt “stengt” gjennom press på platen. I tillegg identifiserer vi lekkasjer gjennom pakninger ved visuell inspeksjon med UV-lys.
Denne metoden er best i klassen når man skal oppnå nøyaktighet og minst mulig nedetid og unngå unødig risiko for skade på plater og pakninger.

Trykk og temperatur
I kombinasjon med varmevekslerinspeksjon, kan våre Bactoforce-inspektører overvåke holdetiden ved varmebehandling i pasteuriserings- og UHT-installasjoner. De kan også utføre en videoendoskopi av beholderen. Parametere som for eksempel trykk og temperatur vil bli fanget opp svært nøyaktig, og følgelig kan mikrobielle farer håndteres på en forebyggende måte.

Produktegenskaper

icon_service_03
Inspeksjonsmetode
icon_service_01
Bruksområde
 • En unik, patentert teknikk
 • Rask og nøyaktig
 • Unngå å åpne varmeveksleren
 • Inspeksjon fra begge sider
 • Platevarmevekslere
 • Tubulære varmevekslere
icon_service_02
Inspeksjon for
icon_service_04
Rapporter
 • Sprekker og krakeleringer
 • Eksterne lekkasjer
 • Utslitte pakninger
 • Holdetid
 • Omfattende beskrivelse, inkludert bilder
 • Spesifikke råd og anbefalinger
 • Mulighet for å opprette rapporter for intern bruk via R-Force
 • Lokalisering av defekter

Kontakt oss
Hvis du ønsker å vite mer om PastSafe, ikke nøl med å kontakte oss for å gjøre en uformell avtale >>

Comments are closed.