Riboflavintest

2-icon-CIP-validationNår du arbeider med lukkede og automatiserte prosesslinjer, er et velfungerende CIP-rensesystem avgjørende for å ha en god kvalitetsstyring av produksjonen. Validering av CIP-installasjonen er ofte basert på å analysere CIP-væsken. Bactoforce-inspeksjoner kan brukes som et supplement til dette ved å identifisere årsaken til eventuelle uregelmessigheter som avdekkes av analysen.


CIP-validationValider installasjonene dine
Bactoforce inspiserer og validerer CIP-rengjøring ved hjelp av visuell inspeksjon av tanker, rør, overflater osv. Fordelen med visuell inspeksjon er at den avslører områder som automatisert rengjøring ikke kan nå. Dette avslører biofilm i tanker eller rester i rør, som ofte er forårsaket av mekaniske defekter i CIP-systemet (f.eks. en defekt turbin) eller designfeil (f.eks. blindrør).

Vår arbeidsmetode
Inspeksjonene våre kan utføres forebyggende i kombinasjon med andre inspeksjoner, som TankSafe eller PipeSafe, med svært lite ekstrainnsats (nedetid) og kostnad. Slike forebyggende inspeksjoner kan brukes som en del av kvalitetssikringssystemet ditt.
Hvis dine egne kvalitetskontroller har avdekket mikrobielle problemer, er disse inspeksjonene en direkte måte å identifisere og isolere årsaken til disse problemene på, i kombinasjon med andre tiltak.

Produktegenskaper

icon_service_03
Inspeksjonsmetode
icon_service_01
Bruksområde
 • Videoendoskopi
 • UV-lys
 • Tanker
 • Rørledningssystemer
 • Åpne flater
icon_service_02
Inspeksjon for
icon_service_04
Rapporter
 • Biofilm på tankvegger
 • Rester i rørledninger
 • Mekaniske defekter i CIP-systemet
 • Designfeil som resulterer i lav rengjørbarhet (EHEDG)
 • Omfattende beskrivelse, inkludert bilder
 • Spesifikke råd og anbefalinger
 • Mulighet for å opprette rapporter for intern bruk via R-Force

Kontakt oss
Hvis du ønsker å vite mer om Riboflavintest, ikke nøl med å kontakte oss for å gjøre en uformell avtale >>

Comments are closed.