Hvorfor samarbeide med oss

Prevent_validate_manageVi er en uavhengig tjenesteleverandør som hjelper selskaper i farmasi-, biokjemi- og næringsmiddelindustrien med å oppdage og forebygge mikrobielle farer i produksjonsprosesser.


Fagkunnskap om din bransje
Med hele 35 kvalifiserte medarbeidere utfører Bactoforce årlig mer enn 5000 inspeksjoner for farmasi-, biokjemi- og næringsmiddelindustrien i land som Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Benelux. Mange av inspektørene har lang erfaring i bransjen. Denne bruker de nå for å gjøre bransjen tryggere gjennom inspeksjoner.

Rettet mot forebygging
Våre tjenester er i hovedsak rettet mot forebygging: vi skal hindre mikrobielle farer i å oppstå. Vi inspiserer, overvåker, analyserer, rapporterer og gir råd regelmessig. Hva tjener du på det? Du vil oppnå lavere risiko og vil spare tid og penger.

Nyskapende tjenester
Vår egen programvare R-Force er et verktøy av stor betydning. Det er et nettbasert program der mikrobielle farer lagres og oppbevares. Funnene kan man dele med interne medarbeidere eller eksterne parter umiddelbart for å hindre at en risiko blir til en trussel.

Kontakt oss
Hvis du ønsker å få vite mer om våre ansatte, måten vi jobber på eller R-Force, ta kontakt for å gjøre en uformell avtale.

Comments are closed.